Tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu: 02.08.2021 Ravintola Huipulla Oy:n toimesta.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, millaisia henkilötietoja voimme kerätä tilatessasi palveluitamme tai ottaessasi yhteyttä Huipulla Ravintola Oy:n verkkosivustomme kautta, sekä mihin tarkoituksiin voimme tällaisia tietoja käyttää. Käyttämällä verkkosivustoamme, hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa, joten ole hyvä ja tarkista se säännöllisesti. Verkkosivuston ja liitännäisten palvelujen jatkuva käyttösi uuden version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

 

REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: ravintolahuipulla.fi, Ravintola Huipulla Oy
Y-tunnus: 3218161-9
Osoite: Lakeudentie 20
Postinumero: 60320
Postitoimipaikka: Seinäjoki
Puhelinnumero: 050 553 2139
Sähköposti: pertti.rauhala@gmail.com

 

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Yritys: ravintolahuipulla.fi, Ravintola Huipulla Oy
Nimi: Pertti Rauhala
Osoite: Lakeudentie 20
Postinumero: 60320
Postitoimipaikka: Seinäjoki
Puhelinnumero: 050 553 2139
Sähköposti: pertti.rauhala@gmail.com

 

TIETOSUOJAVASTAAVA

Yritys: ravintolahuipulla.fi, Ravintola Huipulla Oy
Nimi: Pertti Rauhala
Osoite: Lakeudentie 20
Postinumero: 60320
Postitoimipaikka: Seinäjoki
Puhelinnumero: 050 553 2139
Sähköposti: pertti.rauhala@gmail.com

 

REKISTERIN NIMI

Ravintola Huipulla Oy:n Asiakas- ja markkinointirekisteri

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten

  • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
  • Asiakaskirjeet ja tiedotteet
  • Asiakaskyselyt ja asiakasinformaation kerääminen
  • Ravintola Huipulla Oy:n ja yhteistyökumppaneiden tarjoamien palvelujen toteuttaminen, myynti, hallinta, laskuttaminen ja tuotteiden/palveluiden markkinointi sekä palvelujen kehittäminen

Ravintola Huipulla Oy:llä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltua käyttötarkoitusta varten (esim. suoramainonta, etämyynti, mielipide- ja markkinatutkimukset) henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla mm. henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot, IP-osoitetieto tai muu tunniste, asiakaspalautetiedot, tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot. Lisäksi evästäiden kautta kerättävät tiedot, sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot ja muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot. Verkkopalvelustamme keräämämme tiedot ja yrityksen ja/ tai henkilön etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot, ja tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.

 

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

ravintolahuipulla.fi asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain 19§ mukaisesti.
Mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä vastaaviin selvityksiin.

 

TIETOJEN LUOVUTUS

Voidaksemme tuottaa palvelua sinulle parhaalla mahdollisella tavalla, saatamme luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät tietojasi ainoastaan palvelun toimittamisen vaatimissa rajoissa. Yhteistyökumppanimme eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

Ravintola Huipulla Oy voi kuitenkin luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle muille tahoille.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietojen tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisteriin pääsy on ainoastaan Ravintola Huipulla Oy:n työntekijöillä tai yhteistyökumppaneilla, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

EVÄSTEET

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti tietokoneelle / päätelaitteelle kävijän vieraillessa eri verkkosivustoilla. Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana. Sivustomme käyttää Google Analytics -ohjelmistoja kerätäkseen anonyymejä tilastoja sivuston käyttäjistä tarkoituksenaan parantaa verkkopalvelun laatua. Ohjelmistot tallentavat muun muassa tietoja siitä, millä sivulla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä klikkaat. Mikäli et halua verkkopalvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että tällöin verkkopalvelu ei välttämättä toimi täydellisesti.

 

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (noin kuukauden kuluessa).

Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa ja pyyntöä esitettäessä henkilön on todistettava oma henkilöllisyytensä jollain luotettavaa tunnistusta käyttävällä sähköisellä varmennejärjestelmällä (esim. sähköisellä henkilötunnuskortilla) tai omakohtaisesti allekirjoitetulla tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti.

 

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (noin kuukauden kuluessa).

 

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, ja muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.